Дяволския мост

Той се намира между Ягодинска пещера и Борино в местността “Хайдушки дол” по бъдещата екопътека “Дяволска пътека”. Това е скален мост, дълъг 8-10м., с дебелина 2-3 м. и светъл отвор 30 м.Легендата разказва за двама братя, които дълги години воювали помежду си за бащините имоти и построили високи стени помежду си а образувалият се в скалите мост е моментът на тяхното помирение. Според същата легенда мостът бил такъв, че само дяволът можел да мине по него.

Категория: Защитена местност