Ягодинска пещера

Ягодински подрайон заема 35 кв. км. и принадлежи към Родопския карстов масив. Той е изграден от мрамори, от своеобразни повърхностни и подземни форми. Карстът смайва с красотата на своя свят, с творението та най- търпеливия творец – капката!

Бисерът на красивия подрайон е сложна 10 километрова, триетажна, лабиринтна „Ягодинска пещера“. Най-горния етаж е добре познат на древните енеолитни обитатели, от които са намерени керамични съдове, прешлени на вретена, сремъци, кости и др. датиращи IV хиладолетие пр. н. е. Най- долния етаж е изградена 1100м туристическа пътека. Всеки посетител, желаещ да надникне в царството на подземния свет ще има възможност да види безброй сталактити, сталакмити, сталактони, естествени перли и др. Температурата на пещерата е постоянна 6+С, влажност 92 %

 

Населено място: с.Ягодина, общ. Борино, Смолянска област

Адрес/Местонахождение: Намира се в Буйновското ждрело на 5 км. южно от Тешел по шосето за с. Буйново

БФСп N: 0412

Обща дължина: 8 501

Денивелация: 36

Дълбочина минус: -36

Изкачване плюс: 0

GPS координати: E 24° 19′ 30.06″, N 41° 37′ 27.99″ – Без датум

Източник: от архив – 2004-2005г., вероятен датум – Пулково.

Стопанисващо ТД: ТД Родопея с.Ягодина, общ. Борино 0889/903 642, 030419/231.

Контактна информация: 0304 19/263 Сергей Генчев 0889/903-642

Изходен пункт за обекта: с. Ягодина Посещението на пещерата става на кръгъл час от 9,00 – до 16,00ч

Пещерата е с охраняван достъп!

Маршрути: Туристически маршрут през Хайдушкия каньон – 2км.

Туристически маршрут през с. Чала и в. Виденец – 9 км.